Fleming: On a Remarkable...

Tytułowa strona artykułu A. Fleminga w „Proceedings of Royal Society” z 1922 roku, informująca o odkryciu przez niego lizozymu; jednego z kluczowych elementów wrodzonego układu obronnego każdego żywego organizmu.