E-learning
Platforma szkoleniowa

Zapraszamy do udziału w kolejnym interaktywnym szkoleniu lekarzy weterynarii i w ramach dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii na temat roli dimeru lizozymu we współczesnej profilaktyce i terapii chorób zwierząt.

Szczegóły techniczne szkolenia, jego warunki i termin realizacji można uzyskać pod adresem lydiumklp@nikahp.pl

Szkolenia przedstawicieli handlowych firmy Medivet, w tym z zakresu potencjalnych działań niepożądanych, po zalogowaniu się w platformie szkoleniowej e-learing (poniżej)

przejdź do szkolenia