Album 2

Album 2. Prof. Czesław Janicki (1926-2012) - wieloletni prokurent zarządu Spółki.