Album 1

Album 1. Alexander Fleming - odkrywca lizozymu i penicyliny